Giáo sư Glenn Doman – Người đã tìm ra phương pháp nuôi dạy con tối ưu

Giáo sư Glenn Doman là người sáng lập nên Viện Thành tựu Tiềm năng con người mà chính từ đây các cha mẹ trên toàn thế giới đã tìm ra phương pháp nuôi dạy con trong hơn nửa thế kỷ qua. Giáo sư và các cộng sự trong Viện nghiên cứu nổi tiếng với những thành tựu về trẻ bị tổn thương não và cả những thành tựu về việc phát triển sớm cho trẻ em bình thường.
Bên cạnh việc trực tiếp giúp đỡ  hơn hai mươi nghìn gia đình trong hơn 50 năm qua, giáo sư Glenn Doman còn có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng triệu gia đình thông qua hàng loạt sách và học liệu sử dụng trong cuộc Cách mạng mềm về giáo dục đầy tính đột phá, nhờ đó các cha mẹ được hướng dẫn phương pháp nuôi dạy con cái của họ tại nhà.
Giáo sư Glenn Doman đã sống, học tập và làm việc cùng với các trẻ em đến từ hơn 100 quốc gia bao gồm cả những quốc gia văn minh nhất đến những quốc gia kém phát triển  nhất, thậm chí đến cả những bộ tộc và bộ lạc hẻo lánh. Ông mới mất cách đây 2 năm, ông đã cống hiến cả cuộc đời mình vì sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới.

————————
Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *