Tháng: Tháng Bảy 2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỔ THẺ THẾ GIỚI XUNG QUANH

Những nguyên tắc vàng khi dạy trẻ học thế giới xung quanh: 1. Bắt đầu sớm nhất có thể 2. Luôn luôn hào hứng 3. Tôn trọng con mình 4. Chỉ dạy khi bạn và con đều thấy vui vẻ, thoải mái 5. Dừng lại trước khi con bạn muốn dừng 6. Trình bày tài …

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỔ THẺ THẾ GIỚI XUNG QUANH Read More »